miércoles, 27 de julio de 2011

Precizările MAE în legătura cu decizia Spaniei de a introduce condiţii suplimentare pentru accesul de noi lucrători pe piaţa forţei de munca

Decizia autorităţilor spaniole de a introduce condiții suplimentare privind accesul lucrătorilor români pe piaţa forţei de muncă reprezintă o hotărâre strict tehnică, fără conotaţie politică, fiind fundamentată exclusiv pe considerente de ordin intern şi fiind generată de situaţia pieţei muncii din Spania confruntată cu o rată foarte ridicată a şomajului. Decizia se bazează în integralitate pe motive de natură economică. Măsurile avute în vedere nu au efecte retroactive, cetăţenii români care se află deja în Spania, cu loc de muncă sau înregistraţi ca fiind în căutarea unui loc de muncă, nefiind afectaţi de această măsură. Ea se va aplica exclusiv cetăţenilor români care vor căuta un loc de muncă pe piaţa spaniolă ulterior adoptării deciziei de către autorităţile spaniole și nu aveau la acel moment deja un număr de Securitate sociala sau nu erau înscrişi ca fiind în căutarea unui loc de munca. Măsurile anunţate au caracter temporar, autorităţile de la Madrid având în vedere o evaluare acestora, în decembrie 2012, în funcţie de evoluţiile privind piaţa muncii din Spania. Situaţia generată de iniţiativa părţii spaniole a fost abordată, la 18 iulie 2011, la Bruxelles, de către ministrul român al afacerilor externe, Teodor Baconschi, în cadrul unei întrevederi cu omologul spaniol, doamna Trinidad Jimenez Garcia-Herrera. Cei doi oficiali au agreat deja crearea unui grup de lucru operaţional (task force) destinat să gestioneze toate aspectele care decurg din implementarea deciziei autorităţilor spaniole. Autorităţile române se află în dialog permanent cu partea spaniolă, atât prin Ambasada României la Madrid, cât şi prin Ambasada Regatului Spaniei la Bucureşti. De asemenea, autorităţile române aşteaptă opinia Comisiei Europene care va trebui să se pronunţe pe fond asupra admisibilităţii măsurilor raportate la situaţia de pe piaţa spaniolă a muncii, partea româna fiind în contact cu reprezentanţii executivului european. Ministerul Afacerilor Externe se coordonează strâns pe acest subiect cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu atribuţii directe în domeniu. Anexam un document cu informaţii privind reintroducerea moratoriului aplicat lucrătorilor români în Spania. Pentru mai multe detalii, puteți consulta pagina web a Guvernului spaniol:
****************************************************************************


Informaţii privind reintroducerea moratoriului aplicat lucrătorilor români în Spania

Vineri, 22 iulie 2011, Consiliul de Miniştri spaniol a adoptat, la propunerea ministrului muncii şi imigraţiei, reactivarea condiţiei de autorizare prealabila a accesului lucrătorilor romani pe piaţa muncii din Spania.

Motivaţie: Autorităţile spaniole invoca in sprijinul aceste decizii o serie de circumstanţe excepţionale, legate de situaţia şomajului din Spania (21%), nivelul ridicat al şomajului in rândul comunității româneşti (35%), fluxul continuu de sosiri ale imigranţilor romani in Spania (in perioada martie 2010-martie 2011 numărul acestora a crescut cu 89.000) si impactul pe care aceste sosiri il are asupra ocupării in anumite sectoare ale pieţei muncii.

Aceste circumstanţe determina, in viziunea guvernului spaniol, necesitatea de a lua masuri pentru descurajarea unor noi sosiri si pentru protejarea lucrătorilor romani aflati deja in Spania de fenomene cum sunt exploatarea prin munca sau traficul de forta de munca.

Poziţie: Deşi autorităţile romane împărtășesc preocuparea guvernului spaniol legata de aceste evolutii, regreta faptul ca soluţia identificata a fost aceea de a restrânge accesul lucrătorilor români pe piaţa forţei de muncă.

Apreciază ca prin complicarea procesului de angajare cu forme legale a lucrătorilor romani nu se pot obține efectele scontate legate de reducerea ponderii muncii “la negru”. Din această perspectivă, este de remarcat ca românii reprezintă comunitatea cu cei mai multi contributori la sistemul securității sociale din Spania, cu 289.504 persoane înregistrate la nivelul lunii martie 2011.

Cine este vizat de această măsură: Măsura se aplica numai cetăţenilor români care doresc să intre pe piaţa muncii din Spania după adoptarea deciziei. Aşadar, nu se aplică celor ce muncesc deja legal în Spania, sunt înregistraţi oficial ca fiind in căutarea unui loc de munca sau au avut in trecut un loc de munca in Spania (având, in consecinţa, un număr spaniol de Securitate Socială). De asemenea, nu sunt vizate de măsură persoanele care lucrează ca „autonomi” (lucrători pe cont propriu/persoane fizice autorizate, care nu îşi exercită profesia pe baza unui contract de muncă încheiat cu un angajator).

Perioadă:
Moratoriul are un caracter temporar, urmând să fie reevaluat la sfârşitul anului 2012, în raport cu evoluţia pieţei muncii. Oricum, conform Tratatului de Aderare a României la UE, astfel de măsuri nu se vor mai putea aplica cetăţenilor români în nici un stat membru al Uniunii Europene (deci nici în Spania) începând cu 2014.

Implicaţii asupra liberei circulaţii a persoanelor: Măsura nu va avea nici un fel de implicaţii asupra liberei circulaţii a persoanelor, din perspectiva intrării şi şederii pe teritoriul spaniol.
Cerinţe suplimentare faţă de situaţia anterioară: Angajatorului spaniol ii revine responsabilitatea obţinerii autorizaţiei Biroului teritorial pentru străini asupra contractului de munca pe care doreşte sa il încheie cu un lucrător român. Autorizarea contractului va avea in vedere exclusiv îndeplinirea normelor spaniole in domeniul legislaţiei muncii (ex. respectarea prevederilor condiţiilor contractului colectiv de munca in sectorul de activitate si regiunea respectiva). Nu se au in vedere alte criterii, cum ar fi cele legate de șederea in Spania sau de existenta altor persoane, cu calificări similare, deja înscrise în Spania în căutarea unui astfel de loc de muncă.

No hay comentarios: