miércoles, 9 de febrero de 2011

PROCEDEUL DE ECHIVALARE A STUDIILOR UNIVERSITARE

Unde si când pot depune cererea de echivalare?

În cazul în care doriti să vă echivalati diploma de studii universitare obsinută în România, trebuie să depuneti cererea/ solicitud de homologacion de titulo de extranjero de Educacion Superior a un titulo español del Catalogo de Titulos Universitarios Oficiales / la Registrul Central al Ministerului Educatiei si stiintei.
Adresa din Madrid, Oficinas de Registro del MEC:

*Registro Central C/Los Madrazo,17 (intrarea posterioară din strada Alcala,36)
*Registros Auxiliares,Paseo del Prado,28;
C/Serrano, 150 si C/Torrelaguna ,58.

Ce documente trebuie să atasez cererii?

  • Cererea completată trebuie însotită de următoarele documente:
  • Diploma originală pe care vreti să o echivalati;
  • Foaia matricolă;
  • Documentul de identitate (pasaport,carte de identitate, NIE);
  • Chitantă de plată a taxei corespunzătoare (model 790) care se achită la orice bancă;
Atentie!

In afara documentelor in original, trebuie prezentate fotocopii ale acestora , precum si traducerile acestora in limba spaniolă (originale si fotocopii) , legalizate.

Unde se traduc oficial documentele?
La orice traducător autorizat din Romania sau din Spania (din cadrul Serviciilor Consulare sau Birourilor Notariale care au sevicii de traduceri ).

Copiile xeroxate vor fi prezentate impreuna cu originalele, care vor fi verificate si stampilate ca fiind conforme cu originalul, chiar la locul depunerii acestora* (Registro).
In functie de caz, MEC îsi rezervă dreptul de a solicita si alte documente necesare, cum ar fi Programa Analitică a studiilor realizate.

Important!
Nu mai este nevoie de Apostila de la Haga.

CENTRUL NATIONAL DE RECUNOASTERE SI ECHIVALARE A DIPLOMELOR

Pentru a solicita echivalarea diplomelor universitare românesti în Spania, este necesară vizarea lor la Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din România (CNRED).
Vizarea poate fi facută numai de titular, printr/o cerere (tip), adresată ministrului educatiei din Romania si in mod exceptional, prin procură specială si o fotocopie a actului de identitate al titularului diplomei.
Documentele necesare:
  • Diploma/ in original;
  • Foaia matricolă;
  • Programa analitică, anexă la diploma de studii;
  • Certificatul pentru modulul pedagogic;
  • Copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul.

Sediul Centrului National de Recunoastere si Echivalarea Diplomelor :
Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, 010176 Bucureşti

Pentru vizarea diplomei este obligatorie programarea!

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucureşti
Tel. Centrală: 4056200;4056300/Int.1498 si 11889

Cât durează echivalarea?

Conform informatiilor primite de la MEC, răspunsul poate fi primit intr-o perioadă cuprinsă între 6 luni si un an.
Unde mă informez?
Pentru informatii suplimentare si obtinerea formularelor necesare, vă puteti adresa:
Ministerului Educatiei si Stiintei (MEC), C/Alcala , 36/ Madrid, Tel.902 218 500 www.mec.es/consultas-ciudadano
Orar: de luni până vineri, între orele 9,00 si 17,30 (Vara între 8,00 si 15,00) iar sâmbăta de la 9,00 la 14,00, (Vara de la 8,00 la 14,00)

No hay comentarios: