miércoles, 9 de febrero de 2011

Formalităţile pe care cetăţenii romani cu rezidenta în Spania trebuie să le îndeplinească în vederea stabilirii drepturilor de pensie si asigurari soc

Formalităţile pe care cetăţenii romani cu rezidenta în Spania trebuie să le îndeplinească în vederea stabilirii drepturilor de pensie si asigurari sociale
Există două nivele de protecţie:

Sistemul contributiv: include persoanele care îşi au reşedinţa sau se află în mod legal în Spania, dacă îşi desfăşoară activitatea salariată sau independentă pe teritoriul Spaniei.

Sistemul non-contributiv:
acest sistem de securitate socială este aplicabil tuturor spaniolilor cu reşedinţa pe teritoriul Spaniei; sunt acoperiţi de acest sistem şi hispano-americanii, portughezii, brazilienii, cetăţenii din Andora şi din Filipine şi cetăţenii din alte ţări cărora li se aplică prevederile tratatelor, acordurilor bilaterale sau convenţiilor.

Structura sistemului de securitate social

Sistem general
Sisteme speciale:
 • Agricultori
 • Navigatori
 • Lucrători independenţi
 • Personal casnic
 • Mineri din domeniul cărbunelui
 • Studenţi (Asigurare pentru studenţi)

Funcţionari publici

Orice persoană care este pe cale să iniţieze o activitate trebuie să deţină un număr de securitate socială. Trezoreria Generală de Securitate Socială va acorda un Număr de Securitate Socială fiecărui cetăţean, pentru identificarea acestuia în relaţia cu Trezoreria. De asemenea, respectivul număr se va acorda şi pentru beneficiarii de pensii sau alte prestaţii ale Sistemului.

Cine poate adresa o solicitare:
Angajatorii sunt obligaţi să solicite înscrierea lucrătorilor lor la sistemul de securitate socială. Când angajatorul nu îşi îndeplineşte această obligaţie, lucrătorul poate solicita direct înscrierea sa la sistem. Lucrătorii independenţi sau lucrătorii salariaţi sunt obligaţi să solicite înscrierea.

Contribuţii: Toţi lucrătorii trebuie să cotizeze la sistemul de securitatea socială. Compania va deduce procentul de contribuţie corespunzător din salariul brut al lucrătorului şi această reţinere va apărea în fişa de plată a salariului. Toţi lucrătorii pot solicita „Vida Laboral” (înregistrările privind angajarea), pentru a verifica contribuţiile plătite către Securitatea Socială.

Asigurarea de şomaj

Asigură protecţia situaţiilor celor care, putând şi dorind să lucreze, când îşi pierd slujba temporară sau definitivă, sau al căror program de lucru, în ore, este redus cu cel puţin o treime faţă de pierderea corespunzătoare sau reducerea din salariu pentru cel puţin una dintre cauzele stabilite ca situaţii legale de şomaj.

Denumire: prestaţii pentru şomaj.
Beneficiari: lucrători independenţi şi alte grupuri de lucrători, care se găsesc în una dintre situaţiile legale de şomaj stabilite, au plătit contribuţiile pentru o perioadă minimă cerută (360 zile în ultimii şase ani) şi nu se găsesc în nici una dintre situaţiile de incompatibilitate stabilite prin lege.

Nivele de protectie:

Prestatia contributiva pentru somaj total sau partial:cuantumul sau depende de contributiile platite la sistemul de securitate sociala in acest scop in ultímele 180 de zile (70%in prímele sase luni ,60%pentru restul perioadei existând termene de plată maxime şi minime). Durata depinde de perioada în care s-a contribuit. Perioada minimă de contribuţie obligatorie de 12 luni, dă dreptul lucrătorului să primească 4 luni de prestaţii pentru şomaj. Perioada maximă de plată a prestaţiei pentru şomaj este de 24 luni.
Indemnizaţia de şomaj: Lucrătorii care se află sub incidenţa unor circumstanţe speciale şi se încadrează corect într-o categorie de securitate socială sunt îndreptăţiţi la subvenţie pentru şomaj. Alte ajutoare: indemnizaţia Activă de Integrare: se acordă acelor lucrători aflaţi în şomaj care nu au dreptul la nici una dintre prestaţiile anterioare. Aceştia trebuie să îndeplinească o serie de cerinţe de vârstă şi perioadă de şomaj şi parcurg un program individualizat de integrare în muncă. Pentru obţinerea prestaţiei pentru şomaj, lucrătorul trebuie să se adreseze Agenţiei de Ocupare atunci când relaţia de muncă s-a încheiat (excepţie cazul de demisie). Acesta trebuie să se înregistreze ca şomer şi să solicite prestaţia pentru şomaj. Înregistrarea este de competenţa Serviciilor Publice de Ocupare Regionale, iar calculul şi plata sunt de competenţa Serviciului Public de Ocupare statal. Totul se realizează la aceeaşi agenţie pentru ocupare. Termenul de înregistrare şi solicitare a prestaţiilor este de 15 zile, şi trebuie prezentate următoarele documente: solicitarea, actul de identitate, carnetul de alocaţii familiale (dacă există copii aflaţi în întreţinere) certificat de societate şi, dacă societatea nu este integrată în reţeaua electronică, documentele oficiale de plata a contribuţiilor corespunzătoare ultimelor 180 de zile. Prestaţia pentru şomaj se plăteşte lunar, la unitatea bancară indicată de beneficiar, pe data de 10 a fiecărei luni, şi banii pot fi plătiţi direct în contul personal al persoanei în cauză. Agenţiile de ocupare regionale sunt deschise dimineaţa, de luni până vineri.

Asigurarea de boală

Sistemul de asigurare de boală al securităţii sociale are ca scop furnizarea de servicii medicale şi farmaceutice necesare păstrării sau restabilirii sănătăţii. Administrarea şi gestionarea acestor servicii este în sarcina organelor competente din domeniul sanitar şi centrele spitaliceşti ale fiecărei Comunităţi Autonome şi Institutul Naţional pentru Managementul Sănătăţii în oraşele Ceuta şi Melilla.

Persoane asigurate:

Lucrătorii înregistraţi la sistemul general de securitate socială care se află în incapacitate de muncă. Pentru a beneficia de această prestaţie, lucrătorul trebuie să fie îndreptăţit să lipsească de la muncă, chiar dacă angajatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile. Pensionarii şi beneficiarii de prestaţii, inclusiv beneficiarii de indemnizaţii sau asistenţă pentru şomaj.Membrii de familie sau curatorii responsabili de persoanele menţionate anterior, soţii, orfanii şi cei aflaţi în intreţinere şi emigranţii spanioli, ca şi alte grupuri recunoscute de lege. Scopul indemnizaţiei temporare pentru incapacitate este de a acoperi lipsa venitului care apare când un angajat se găseşte în incapacitate temporară de muncă şi are nevoie de îngrijiri de securitate socială pentru sănătate, datorită bolii sau a unui accident.

Sunt considerate situaţii de incapacitate temporară:
Situaţiile datorate bolilor obişnuite sau profesionale şi accidentelor, provenite în timpul muncii sau nu, atunci când lucrătorul se află în incapacitate de muncă şi beneficiază de îngrijiri medicale. Perioadele de observare pentru boală profesională pe parcursul cărora este acordat concediu medical.

Dreptul la prestaţie

În caz de îmbolnăvire trebuie să vă prezentaţi la un centru de sănătate. Medicul va determina dacă sunteţi în stare să desfăşuraţi o activitate profesională sau nu ,şi în cel din urmă caz, vă va da un certificat medical care trebuie prezentat la locul de muncă. În caz de boală obişnuită sau accident provenit în afara muncii, dreptul la prestaţii medicale va începe din a 4-a zi de la data încetării activităţii. Indemnizaţia acordată va acoperi cel puţin 60% din câştigurile medii ale lucrătorului. În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale se acordă din ziua imediat următoare incetării activităţii, angajatorul fiind responsabil cu plata întregului salariu din ziua încetării activităţii. În mod normal întreprinderea plăteşte lucrătorului indemnizaţia de incapacitate temporară de muncă, pe care i-o rambursează apoi securitatea socială. Durata maximă este de 18 luni, după care urmează reevaluarea situaţiei.

Prestaţii familiale şi de maternitate :

Prestaţia de maternitate constă într-o indemnizaţie care se acordă lucrătorilor care îşi iau concediu datorită maternităţii, adopţiei sau încredinţării unui copil.

Situaţii protejate: cazurile acoperite de concedii medicale pentru următoarele situaţii:
 • Maternitatea biologică,
 • Adoptarea sau încredinţarea unui copil, chiar şi anterior adopţiei.

Cerinţe:
Persoana trebuie să fie înregistrată, să fie asigurată sau într-o situaţie echivalentă
Să fi contribuit 180 de zile în perioada ultimilor 5 ani anteriori datei naşterii sau a datei începerii concediului medical, dacă aceasta este anterioră, sau de la data deciziei administrative sau judecătoreşti de încredinţare a copilului sau a hotărârii judecătoreşti prin care se stabilea adopţia.
În cazul naşterii unui copil, dacă mama lucrătoare nu îndeplineşte condiţia privind respectiva perioadă de contribuţie, tatăl va putea primi indemnizaţia pentru întreaga perioadă de concediu permisă, minus 6 săptămâni.
Concediul de maternitate este de 16 săptămâni, dintre care de 4 săptămâni se poate beneficia înaintea naşterii. Acest concediu este plătit cu 100% din salariu.
Prestaţiile familiale acoperă responsabilităţile familiale existente şi naşterea copiilor în următoarele cazuri:
 • Prestaţii financiare pentru copilul aflat în întreţinere
 • Prestaţii financiare pentru naşterea celui de al treilea copil, sau oricărui copil ulterior
 • Prestaţii financiare pentru naşterea multiplă
 • Prestaţii non-financiare pentru copil aflat în întreţinere
Cuantumul : Între 291 şi 2910 euro, în funcţie de numărul de copii aflaţi în întreţinere şi de nivelul veniturilor.

PENSII:
I.Pensia normala(pensia pentru limita de varsta)
Beneficiaza persoanele care sunt incluse in Regimul General ,afiliate sau inregistrate,care intrunesc conditiile cerute privind varsta si perioada minima cotizata.
Varsta:sa fie implinita varsta de 65 de ani
Perioada minima cotizata:
- perioada de cotizare generica: 15ani
- perioada de cotizare specifica : 2ani inclusi in perioada de cotizare generica de 15 ani,imediat anteriori datei de solicitare)
Prestatia baneasca a persoanei solicitante se determina aplicand baza regulatoarein procentajul ce corespunde anilor cotizati (ultimele 180 de luni lucrate impartite la 210 a bazei de cotizare)
Actualizarea bazei de cotizare a ultimelor 24 de luni lucrate efectiv, se vor calcula la valoarea sa nominala,in deacord cu evolutia Indicelui de Consum al Preturilor pana la a 25 ª luna cotizata,luna care marcheaza inceputul calculului bazei de cotizare luata la valoarea sa nominala.
Procentajele sunt variabile in functie de anii cotizati.Se incepe pe o scala de 50% aplicata la 15 ani cotizati ajungand 100% la 35 de ani cotizati.
Daca solicitantul are varsta mai mare de 65 de ani si 35 de ani cotizati,procentajului de 100% i se adauga o valoare aditionala de 2% pentru fiecare an cotizat ce depaseste vartsa de 65 de ani.

Produc efecte anii cotizati in:
 • regim General al Securitatii Sociale;
 • diferite regimuri speciale de Asigurari Sociale;
 • vechile regimuri de asigurari de batranete,invaliditate si/sau mutualism laboral;
 • alte entitati de asigurari sociale care substituie regimul Asigurarilor Sociale;
 • regimul claselor pasive ale statului;
 • administratii publice si alte organisme dependente de acestea mai vechide 1-1-1959 in care personalul administrativ ce nu indeplinea conditia de functionar.

EFECTE ECONOMICE:
 • muncitori activi : icepand cu ziua urmatoare prezentarii cererii sau in functie de situatia de care se trateaza;
 • muncitori pasivi:incepand cu ziua urmatoare prezentarii cererii.
Incompatibilitati:
Primirea retributiilor banesti este incompatibila cu realizarea de alte activitati lucrative (ce exceptia pensionarii partiale sau flexibile).
Realizarea de alte activitati lucratice (cu exceptia pensionarii partiale sau flexibile)produce urmatoarele efecte:
 • suspendarea pensiei pentru limita de varsta , precum si asistenta sanitara aferenta conditiei de pensionar;
 • angajatorul are obligata sa inregistreze si totodata sa achite sumele reprezentand cotizatia corespondenta perioadei lucrate.
Incetarea prestatiei banesti se produce odata cu decesul pensionarului. Pensia in bani se achita lunar , adaugandu-se doua plati extraordinare in lunile iunie si noiembrie.Pensionarul are garantate cote minime in functie de varsta si situatia familiara.Pensia inclusiv cota minima,va fi recalculata la inceputul fiecarui an,in de acord cu Indicele de consum al Preturilor prevazut pentru anul respectiv.

II. Pensia anticipata:
1.Pot cere pensionarea anticipata persoanele care au indeplinit varsta de 60 de ani si au cotizat la una din „mutualitati laborale” ale muncitorilor angajati inaintea datei de 1-1-1967 sau la o data echivalenta in sectorul laboral.Indeminizatia cuvenita se reduce cu 8% pentru fiecare an sau fractiune anuala ce lipseste solicitantului pentru a implini varsta de 65 de ani. Acest procent de reducere,va fi inferior pentru muncitorii care au cotizat mai mult de 30 de ani si au solicitat pensionarea anticipata.
2. Pot cere pensionarea anticipata persoanele care au implinit varsta de 61 de ani dar care apartin regimului general al industriei miniere si carbunelui, indeplinind urmatoarele conditii:
 • au implinint varsta de 61 de ani;
 • au cotizat 30 de ani in sistemul asigurarilor sociale;
 • sa fie inregistrati la biroul de munca cu cel putin 6 luni inainte de prezentarea cererii de solicitare;
 • ultimul contrat de munca detinut sa inceteze din cauze ce nu pot fi imputate solicitantului.
3.Pot cere pensionarea anticipata, beneficiarii ajutorului de somaj,care indeplinesc conditiile cererii de pensionare precum si persoanle care au implinit varsta de 52 de ani.
Coeficientii de reducere a pensiei: se va aplica un coeficient de reducere asupra indemnizatiei banesti, pentru fiecare an anticipat, pana la implinirea varstei de 65 de ani a solicitantului astfel:
ani cotizati: procentde reducere:
30 de ani 8%
Intre 31 si 34 de ani 7,5%
Intre 35 si 37 de ani 7%
Intre 38 si 39 de ani 6,5%
40 de ani si mai mult 6%
4.Pensionarea speciala la 64 de ani:
Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru a solicita pensionarea speciala sunt: implinirea varstei de 64 de ani si indeplinirea tuturor conditiilor privind pensionarea la limita de varsta(pensionarea ordinara).
5.Pensionarae anticipata in cazuri speciale pe motivul apartenentei grupului sau activitatii profesionale:
 • pensionarea muncitorilor din sectorul minier (aplicarea statutului minier);
 • pensionarea personalului aviatic si auxiliari aerieni;
 • pensionarea muncitorilor feroviari;
 • pensionarea artistilor;
 • personalului din industria taurina.
5. Pensionarea anticipata pe motiv de discapacitate:
Se aplica persoanei angajate care pe perioada prestarii activitatii lucrative, prezinta un grad de discapacitate superior de 65% .Varsta de pensionare (de 65 de ani) se reduce prin aplicare unui coeficient de 0,25 asupra perioadei lucrate.

III. Pensionarea partiala:
Implinirea varstei de 60 de ani si detinerea unui contract cu timp partial de munca, ofera dreptul la obtinerii pensionarii anticipate.
Beneficiarii sunt muncitorii angajati care sunt inregistrati in Regimul asigurarilor sociale si care detin un contract de munca cu timp partial.Prestatiile salariale sunt reduse intre 25% minim si 85% maxim.
Cererea va fi adresata Institutului National de Asigurari Sociale (exceptie fac muncitorii maritimi ) indicand deasemeni data inceperii noului contract de munca cu timp partial.Cererea va fi depusa la Institutului National de Asigurari Sociale cu 3 luni inainte de implinirea varstei de 60 de ani.
Compatibilitati: Pensionarea partiala este compatibila cu orice tip de activitate lucrativa,numai atunci cand beneficiarul este angajat si nu desfasoara activitati in sistem lucrativ propriu(asociatii familiare,S.R.L.etc)

Incompatibilitati: Pensionarea anticipata este incompatibila cu incapacitatea permanenta absoluta sau/si invaliditate.

Pensionarea partiala inceteaza odata cu :
 • decesul pensionarului;
 • indeplinirea conditiilor pentru obtinerea pensionarii la limita de varsta sau pensionare anticipata;
 • obtinerea pensiei de incapacitate permanenta.
Baza de calcul se plica asupra perioadei de cotizare.

IV. Pensionarea flexibila:
Este o derivatie a pensionarii partiale, de acest drept beneficiind persoanele care au un contract de munca cu timp partial. Solicitantul are obligatia sa informeze institutia competenta,inainte de producerea efectelor noului contract de munca cu timp partial, in caz contrar, plata retributiilor banesti se suspenda pe perioada desfasurarii activitatii lucrative.
Pensionarii care au avut suspendata plata retributiei in data de 28-11-2002 pot opta pentru pensionarea flexibila.
Odata cu inceperea activitatii lucrative se va recalcula, baza de calcul regulatoare,aplicandui-se astfel noile cotizatii.

Documentele care trebuie sa insoteasca cererea de solicitare:

Pentru strainii rezidenti in Spania:
 • cardul de rezidenta;
 • pentru cetatenii statelor membreale Uniunii Europene:buletinul de identitate sau pasaportul;
 • procura pentru reprezentare legala(unde este cazul);
 • certficatul de inregistrare al ultimei societati unde s-a desfasurat activitatea,
 • justificarea platilor cotizate;
 • daca solicitantul beneficiaza de ajutor de somaj,certificatul emis de Serviciul Public de Munca
 • certificatul de casatorie si libretul de familie (daca solicitantul este casatorit).

No hay comentarios: