martes, 15 de febrero de 2011

2011 Anul European Al Voluntariatului. „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”

Anul European al Voluntariatului urmăreşte patru obiective principale: crearea unui mediu propice voluntariatului la nivel UE; sprijinirea organizaţiilor de voluntariat; recompensarea şi recunoaşterea voluntariatului şi, respectiv, sensibilizarea populaţiei în legătură cu valoarea şi importanţa voluntariatului.
Marcarea AEV 2011 în Spania oferă misiunilor diplomatice ale statelor UE acreditate în Spania, inclusiv Ambasadei României, oportunitatea de a adăuga activităţilor specific diplomatice, contribuţia la programul intitulat „Ambasadele în acţiune”. Astfel, ambasadele statelor membre UE îşi propun să susţină promovarea iniţiativei comunitare, a obiectivelor şi valorilor europene şi să încurajeze activităţile de voluntariat. În acest context, am ales să ne adresăm dumneavoastră, nutrind speranţa că iniţiativa europeană va fi de interes şi membrilor asociaţiei pe care o conduceţi.
Vă transmitem, spre informare, o scurtă prezentare a acţiunilor dedicate marcării în România a Anului European al Voluntariatului.
Informaţii privind AEV 2011 se pot găsi la adresa http://www.eyv2011.eu/. Detalii referitoare la acţiunile avute în vedere pentru 2011 în Spania şi diferitele proiecte care reclamă sprijinul voluntarilor sunt disponibile pe pagina web a AEV Spania www.voluntariado2011.es.
Suntem, de asemenea, interesaţi să cunoaştem proiectele dvs. pentru 2011 care, bazându-se pe o participare voluntară, sunt menite a încuraja solidaritatea, toleranţa, diversitatea şi participarea socială.
Societatea în care trăim necesită spirit de generozitate şi de solidaritate, spirit pe care, prin eforturi constante, dumneavoastră şi colegii dvs. îl transmiteţi de altfel constant în comunitatea în care trăiţi.

Ambasada României la Madrid
Anul 2011
este dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene implicaţi în activităţi de voluntariat şi celor care doresc să li se alăture, celor care îi sprijină şi celor care beneficiază de implicarea, energia şi entuziasmul acestora. Aproximativ 4 milioane dintre ei sunt români, potrivit Barometrului European din mai 2010 . Anul 2011 este Anul European al Voluntariatului (AEV), prilej de a aduce în atenţie activitatea de voluntariat şi de a pune în practică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând beneficii atât persoanelor care se implică voluntar, cât şi comunităţilor în care aceştia trăiesc.

AEV: Obiective

 • O1: Depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului în România
 • O2: Abilitarea organizatorilor de activităţi de voluntariat să amelioreze calitatea activităţilor de voluntariat
 • O3: Recunoaşterea activităţilor de voluntariat
 • O4: Creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea si importanţa voluntariatului

AEV: Priorităţi

 • Elaborarea unei Strategii Naţionale pentru Dezvoltarea Voluntariatului în România şi a Planului de implementare a acesteia pentru următorii 3 ani
 • Îmbunătăţirea şi armonizarea cadrului legislativ care reglementează activitatea de voluntariat din România
 • Crearea unei platforme on-line de gestionare a cererii şi ofertei de voluntariat la nivel naţional
 • Organizarea de acţiuni concrete de voluntariat cu colaborarea tuturor factorilor interesaţi
 • Iniţierea unui proces complex de realizare a unui sistem de recunoaştere a competenţelor dobândite prin voluntariat cu implicarea tuturor factorilor interesaţi
 • Organizarea unui eveniment naţional de recunoaştere a voluntarilor
 • Plasarea voluntariatului pe agenda publică prin comunicarea pe canale diverse şi prin mesaje diverse pentru a creşte gradul de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului pentru societatea românească
AEV: Acţiuni

 • Conferinţa naţională de consultare cu privire la Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Voluntariatului în România (februarie 2011)
 • Campania naţională de promovare a voluntariatului (permanent)
 • Consultări în cadrul Grupurilor de lucru tematice (ianuarie 2011 – ianuarie 2012)
 • Crearea platformei on-line de gestionare a cererii şi ofertei de voluntari (ianuarie 2011 – ianuarie 2012)
 • Târgul naţional al organizaţiilor nonprofit ONG Fest 2011 (6-8 mai 2011)
 • Săptămâna Naţională a Voluntariatului (9-15 mai 2011)
 • Ziua Naţională a Implicării (septembrie/octombrie 2011)
 • Gala Naţională de Recunoaştere a Voluntarilor şi proiectelor de voluntariat (5 decembrie 2011)
 • Conferinţa Naţională de prezentare şi planificare a implementării Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Voluntariatului în România (decembrie 2011/ianuarie 2012)
 • Găzduirea evenimentelor europene: EYV 2011 Tour (9-15 mai 2011) şi EYV Relay journalist (1-11 mai 2011)

Orice organizaţie/ instituţie/ companie care doreşte să deruleze activităţi sub egida Anului European al Voluntariatului poate înscrie aceste activităţi în calendarul disponibil pe site-ul www.voluntariat.ro .
Înscrierea acţiunilor în calendar se va realiza online, pe baza unui formular.

AEV: Grupul de lucru

Grupul de lucru pentru implementarea Anului European al Voluntariatului 2011 în România (AEV 2011)
este format din:
 • Vladimir Simon, coordonatorul organismului naţional de coordonare aflat la Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii (www.eurocult.ro) din subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (www.cultura.ro);
 • Cristina Rigman, preşedinte, VOLUM – Federaţia Organizaţiilor care Sprijină Dezvoltarea Voluntariatului în România (www.federatiavolum.ro);
 • Andrei Popescu, coordonatorul programului Tineret în Acţiune gestionat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (www.anpcdefp.ro, www.tinact.ro);
 • Adrian Secal, coordonator programe la Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (www.fdsc.ro);
 • Carmen Marcu, manager comunicare, Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat (www.provobis.ro, www.voluntariat.ro) şi reprezentant al Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România.
 • Petre Dumitru, ofiţer comunicare şi informare, Reprezentanţa Comisiei Europene în România (http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm)
 • Lorincz Szell, vicepreşedinte Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (http://www.anst.gov.ro/)
AEV: Resurse

Informaţii despre voluntariat în România
www.voluntariat.ro
www.tinact.ro
www.voluntareuropean.ro
www.stiriong.ro
www.evoluntar.ro

Legislaţie despre voluntariat

http://www.voluntariat.ro/legislatie_voluntariat.htm

Date despre mişcarea de voluntariat în România

http://ec.europa.eu/citizenship/eyv2011/doc/National%20report%20RO.pdf
http://www.fdsc.ro/library/conferinta%20vio%207%20oct/Romania%202010_Sectorul%20neguvernamental1.pdf

Date despre mişcarea de voluntariat în Europa

http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb73/eb73_vol2_fr.pdf
www.cev.be
http://europa.eu/youth/volunteering_-_exchanges/index_eu_en.html
http://www.eurodesk.ro/

Despre Anul European al Voluntariatului 2011

www.europa.eu/volunteering
www.eyv2011.eu

No hay comentarios: