martes, 4 de noviembre de 2008

30 noiembrie 2008 – data limita pentru depunerea carnetelor de munca

In Romania se constituie o arhiva electronica, la nivelul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, care va cuprinde datele referitoare la perioadele de cotizare in sistemul public de pensii. Prin aceasta masura autoritatile romane doresc sa asigura o mai buna securizare si gestionare a datelor privind vechimea in munca, in scopul stabilirii drepturilor la momentul pensionarii. Carnetele de muncă eliberate inainte de 1 aprilie 2001 sunt stranse de Casa Naţională de Pensii. Data limita pentru depunere este 30 noiembrie 2008.

Obligatia de a le depune este valabila si pentru romanii care in prezent au domiciliul sau resedinta in Spania, numai daca:

  • sunt in posesia carnetelor proprii de munca (nu le-au lasat la ultimul angajator din Romania)
  • carnetul de munca contine date anterioare lunii aprilie 2001.
Carnetul de munca se depune direct sau prin imputernicit, impreuna cu o copie dupa actul de identitate, din care sa rezulte codul numeric personal, fie la Casa teritoriala de pensii pe raza careia au fost asigurati ultima data in Romania, fie la Casa de pensii unde are domiciliul persoana imputernicita sa-l reprezinte pe cetateanul cu domiciliul sau resedinta in strainatate.

In conformitate cu Hotararea de Guvern 36 din 16 ianuarie 2008, incalcarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 600 lei in cazul persoanelor fizice.* alte informatii de interes cultural gasiti la: http://geluvlasin.blogspot.com sau la: http://istoriamuzicii.blogspot.com sau la: http://reteaualiterara.ning.com

No hay comentarios: