miércoles, 12 de marzo de 2008

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului informează

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului informează că cetăţenii români care şi-au stabilit reşedinţa în alte state membre, au dreptul la prestaţii familiale din partea statutului membru în care şi-au stabilit reşedinţa, dacă aceştia desfăşoară activităţi salariale sau independente în aceste state membre, dacă beneficiază de indemnizaţii de şomaj din partea acelor state membre, dacă au dreptul la pensie din partea acelor state membre sau dacă, în urma decesului lor, orfanii lor primesc prestaţii familiare.
Dacă o familie din România îşi schimbă reşedinţa în alt stat membru al UE, împreună cu copiii, şi unul dintre părinţi începe o activitate în acel stat, plata prestaţiilor familiale plătite de statul român va înceta, urmând a se aplica legislaţia statului de angajare. Ca urmare, copilul nu va mai primi alocaţia de stat pentru copii din România, sau alocaţia de stat majorată cu 100% dacă este copil cu handicap.
Pentru a beneficia de prestaţiile familiale din ţara de angajare, persoanele trebuie să depună o cerere la instituţia competentă în cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau prin intermediul angajatorului. În sprijinul cererii, persoanele interesate trebuie să prezinte anumite formulare europene: E401 – atestat privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale, E405 – atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de angajare sau de activitate independentă sau privind cazurile de ocupări succesive în mai multe state membre şi E411 – cererea de informaţii privind dreptul la prestaţiile familiale în statul de reşedinţă al membrilor familiei.
În cazul în care persoanele nu depun formulare europene, instituţiile competente din statele membre în care acestea îşi desfăşoară activitatea pot solicita instituţiilor din România completarea acestora, direct sau prin intermediul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi birourilor Securităţii Sociale sau Serviciilor Sociale din primăriile pe raza cărora sunteţi înregistraţi în Spania sau Direcţiei Generale de Incluziune şi Asistenţă Socială din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România. (http://www.mmssf.ro; http://sas.mmssf.ro)

No hay comentarios: